Καντήλια

27)ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 770-ΥΨΟΣ 33cm
26)ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 1050-ΥΨΟΣ 40cm
(25) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 130 Υψος 7cm
(24) ΦΙΛΙΓΚΡΑΝ ΚΑΝΤΗΛΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ 250 Υψος 13cm-Διαμετρος 8.5cm
(23) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 260 Υψος 15cm-Διαμετρος 7cm
(22) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 280 Υψος15cm-Διαμετρος 7.5cm
(21) ΦΙΛΙΓΚΡΑΝ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 300 Υψος 15cm-Διαμετρος 10cm
(20) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 350 Υψος 17cm-Διαμετρος 8cm
(19) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 360 Υψος 18cm-Διαμετρος 10cm

Pages