Γκατζίον

6)ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΓΚΑΤΖΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟ 900
5)ΧΕΙΡΟΠΟΙΤΟ ΓΚΑΤΖΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟ 900
4)XΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΓΚΑΤΖΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟ 1250
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΓΚΑΤΖΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟ 1250
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΓΚΑΤΖΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟ 1100
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΓΚΑΤΖΙΟΝ ΑΡΓΥΡΟ 1000