Μανουάλια-Ντολτσες

ΝΤΟΛΤΣΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ (5)
ΝΤΟΛΤΣΑ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ (4)
ΜΑΝΟΥΑΛΙ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ (3)
ΜΑΝΟΥΑΛΙ ΑΜΜΟΥ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ (2)
ΜΑΝΟΥΑΛΙ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ (1)