Αρτοφορεία

(5)ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΡΤΟΦΟΡΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟ 1800 Υψος 60cm-Βαση 14Χ11cm
(4)ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΡΤΟΦΟΡΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟ 1800 Υψος 50cm-Βαση 16Χ13cm
(3) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΡΤΟΦΟΡΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟ 2800 Υψος 70cm-Βαση 20Χ20cm
(2) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΡΤΟΦΟΡΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟ 3500 Υψος 60cm-Βαση 20Χ20cm
(1) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΡΤΟΦΟΡΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟ 4300 Υψος 70cm-Βαση 25Χ25cm