Πολυελαίοι

(10)ΠΟΛΥΕΛΕΟΣΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΙΦ96ΦΩΤΑ-ΥΨΟΣ 3,30cm-ΑΝΟΙΓΜΑ1,65cm
(9)ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΙΦ 48 ΦΩΤΑ-ΥΨΟΣ 3,30cm-ΑΝΟΙΓΜΑ 1,65cm
(8)ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΙΦ 36 ΦΩΤΑ-ΥΨΟΣ 2,90cm-ΑΝΟΙΓΜΑ 1,55cm
(7)ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΙΦ 16 ΦΩΤΑ-ΥΨΟΣ 1,65cm-ΑΝΟΙΓΜΑ 1,15cm
(6)ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΙΦ 12 ΦΩΤΑ-ΥΨΟΣ 1,65cm-ΑΝΟΙΓΜΑ 0,85cm
(5)ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΙΦ 24 ΦΩΤΑ-ΥΨΟΣ 2,15cm-ΑΝΟΙΓΜΑ 1,15cm
(4)ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΑΣΙΦ 16 ΦΩΤΑ-ΥΨΟΣ 1,65cm-ΑΝΟΙΓΜΑ 1,15cm
(3)ΣΚΑΛΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ 60 ΦΩΤΑ-ΥΨΟΣ 3,30cm-ΑΝΟΙΓΜΑ 1,80cm
(2)ΣΚΑΛΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ 60 ΦΩΤΑ-ΥΨΟΣ 3,30cm-ΑΝΟΙΓΜΑ 1,80cm

Pages