ΦΙΛΙΓΚΡΑΝ ΚΑΝΤΗΛΙΑ

5)ΦΙΛΙΓΚΡΑΝ ΚΑΝΤΗΛΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΡΓΥΡΟ 850 ΥΨΟΣ 40cm
4)ΦΙΛΙΓΚΡΑΝ ΚΑΝΤΗΛΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΡΓΥΡΟ 580 ΥΨΟΣ 27cm
3)ΦΙΛΙΓΚΡΑΝ ΚΑΝΤΗΛΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΡΓΥΡΟ 500 ΥΨΟΣ 23cm
2)ΦΙΛΙΓΚΡΑΝ ΚΑΝΤΗΛΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΡΓΥΡΟ 330 ΥΨΟΣ 17cm
1)ΦΙΛΙΓΚΡΑΝ ΚΑΝΤΗΛΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΡΓΥΡΟ 250 ΥΨΟΣ 13cm