Καντήλια

(18) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 400 Υψος 25cm-Διαμετρος 13cm
(17) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 450 Υψος 23cm-Διαμετρος 10cm
(16) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 470 Υψος 24cm-Διαμετρος 10,5cm
(15) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 500 Υψος 25cm-Διαμετρος 10cm
(14) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 550 Υψος 25cm-Διαμετρος 13cm
(13) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 560 Υψος 24cm-Διαμετρος 13cm
(12) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 570 Υψος 28cm-Διαμετρος 12,5cm
(11) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 570 Υψος 24cm-Διαμετρος 13cm
(10) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΑΡΓΥΡΟ 590 Υψος 25cm-Διαμετρος 12cm

Pages